Bulgaristan’da Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Danışmanlığı

Bulgaristan’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve farklı ticari faaliyet döngüsüne sahip olan işletmelerin muhasebe sistemleri de farklı olmaktadır. Bu bağlamda Bulgaristan’da işletmelere özgü muhasebe sistemlerinin kurulması ve Bulgaristan’da danışmanlık hizmetleri verilmesi Inter Inform Consult tarafından müşterilerine sunulmaktadır.

Inter Inform Consult olarak Bulgaristan’da vermiş oldugumuz başlıca muhasebe hizmetleri

Bulgaristan’da firmaların tüm muhasebe kayıtlarının tek düzen hesap planı ile diğer uyması gereken tüm yasal mevzuata uygun şekilde hazırlanması.

Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılması, amortisman listelerinin yapılması, stok Maliyet tablolarının oluşturulması, aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve Bulgaristan’da firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, vb.).

Müşteri tarafından muhasebe ile ilgili özel olarak istenilen aylık veya diğer özel raporlamaların yapılması, Bulgaristan’da Muhasebe hizmeti verilen işletmelerin tüm vergi beyannamelerinin ve bu beyannamedeki bilgilerin dayanağı olduğu eklerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, ve diğer beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış Bulgaristan’da vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi hizmetlerinde Inter Inform Consult yardımcı olmaktadır.